Reumatische voet

Reumatische aandoeningen
Mensen met reumatische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis maar ook artrose (gewrichts-slijtage), hebben vaak moeilijke voeten om te verzorgen of kunnen dit zelf niet meer goed omdat hun handen dit niet toelaten. De voeten vertonen vaak een afwijkende stand. Ook de tenen veranderen van stand, de zogenaamde klauw- of hamertenen.

De behandeling van mensen met een reumatische aandoening wordt vaak vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Neem als u voor het eerst bij een Medisch Pedicure komt, altijd een verwijzing van de arts mee. Samen met de factuur kunt u dan een (eventuele) vergoeding aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar.