Aandoeningen

Diabetes Mellitus 
Mensen met diabetes hebben sneller kans op het krijgen van voetcomplicaties. Dit kunnen neurologische complicaties zijn, zoals het uitvallen van het oppervlakkige en/of diepe gevoel in de voeten, maar er kan ook stijfheid van gewrichten optreden. Tevens kunnen de bloedvaten worden aangetast. Als bij mensen het gevoel ontbreekt, zullen ze pijn niet voelen waardoor wondjes onopgemerkt kunnen blijven. Dit kan bij mensen met diabetes mellitus tot ernstige complicaties leiden. De medisch pedicure zal d.m.v. testen beoordelen of er wellicht sprake is van een vergroot risico. In sommige gevallen zal besloten worden om de cliënt eerst door te sturen naar de huisarts of de podotherapeut, alvorens tot behandeling over te gaan.
Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars. Neem als u voor het eerst bij een medisch pedicure komt dan ook altijd een verwijzing met zorgprofiel  van de huisarts mee.

Zorgprofiel
Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe belangrijker de voetzorg is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurd onder verantwoordelijkheid  van de behandelend arts of internist. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner.
De hoogte van het zorgprofiel bepaald of de voetzorg  vanuit de basisverzekering, of de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Zorgprofiel 0 en 1
Zorgprofiel 0 en 1 worden niet (meer) vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kunnen echter wel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering afhankelijk van de gekozen
aanvullende verzekering (let hierbij op uw polisvoorwaarden).
In dit geval zal de cliënt de behandeling eerst betalen aan de medisch pedicure en vervolgens deze kosten zelf terug vorderen bij de zorgverzekering.
Zorgprofiel 2, 3 en 4
Zorgprofiel 2, 3 en 4 vallen onder de basisverzekering. De hoofdbehandelaar voor deze zorgprofielen is de podotherapeut. De zorgverzekeraars of zorggroepen sluiten een contract voor de voetzorg met de podotherapeut af. De podotherapeut kan voor het medisch noodzakelijke deel van de voetbehandeling een pedicure contracteren.